< Back
Marknadsföring: Teori och tillämpningar 3rd Scandinavian Edition. E-Learning with e-book,  Pearson Horizon

product title: Marknadsföring: Teori och tillämpningar 3rd Scandinavian Edition. E-Learning with e-book, Pearson Horizon

ISBN: 9781292404523

Regular price
€ 29,99
Tax included
* You will receive the access code for digital products between 24 to 48 hours.

Dr Philip Kotler S.C. Johnson & Son Distinguished Professor of International Marketing vid Kellogg School of Management vid Northwestern University.
Gary Armstrong Blackwell Distinguished Professor Emeritus of Marketing vid Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill. 
Anders Parment Stockholm Business School, Stockholms universitet.
 

Marknadsföring: Teori och tillämpningar utgör en utmärkt och uppskattad introduktion till marknadsföringsområdet. Boken utgår från Kotlers och Armstrongs teori- och modellvärld och knyter an till den referensram som miljontals marknadsförare världen över använder som utgångspunkt för marknadsföringsbeslut. Den nya upplagan har reviderats och uppdaterats både i teoridelen och när det gäller exempel. En mängd nya case har tillkommit inom bland annat delningsekonomi, hållbarhet och digitalisering - och Corona-pandemins effekter på företags marknadsföring har integrerats. Hållbarhetsperspektivet har utvecklats, med stark betoning på konsumtionssamhällets sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Introduktionskapitlet, liksom kapitlen om marknadskanaler och marknadskommunikation, är kraftfullt reviderade.

 Marknadsföring: Teori och tillämpningar erbjuder

 • En unik kombination av ett svenskt och ett internationellt perspektiv

• Klassiskt marknadsföringstänkande i kombination med aktuell forskning - pedagogiskt förklarat och illustrerat

• Aktuella exempel från ett stort antal branscher, inklusive offentlig sektor och civilsamhället

 

Pearson Horizon is a user-friendly digital learning platform combining interactive digital content, online homework and assessments to improve your results. You can work independently in a classroom or remote setting.

Please note - After purchasing, you will receive an e-mail with an access code and details on how to log in.